Etapy projektowania produktu

Projektowanie CAD jest powszechnie stosowane. Zazwyczaj składa się z kilku etapów.

  • Wszystko rozpoczyna się od uzgodnienia koncepcji produktu.

  • Dalej następuje cyfrowe modelowanie. Po nim wykonuje się makietę wyrobu.

  • Po wykonaniu makiety należy przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe. Sprawdza się poprawność funkcjonowania elementów dobór materiałów i inne sprawy.

  • Kolejny etap to stworzenie prototypu, a po nim należy wygenerować odpowiednią dokumentację techniczna.

Szczegóły na temat oprogramowania CAD znajdziemy w internecie. Wejdź w link – projektowanie CAD.